Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej. Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

AKTYWA TRWAŁE

 

I. Wartości niematerialne i prawne

108 000,48zł

II. Rzeczowe aktywa trwałe

 

1. Środki trwałe:

 

- Grunty:

0,00 zł

- Budynki, lokale:

1 906 540,25 zł

- Urządzenia techniczne i maszyny:

110 731,21 zł

- Środki transportu:

0,00 zł

2. Inwestycje rozpoczęte:

0,00 zł

AKTYWA OBROTOWE:

 

I. Zapasy:

2300,85 zł

II. Należności krótkoterminowe:

120 328,12 zł

III. Środki pieniężne:

 95 757,17 zł

SUMA AKTYWÓW:

2 343 658,08 zł

Stan na 31.12.2017 r

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

15-02-2018 - Edycja treści.

25-01-2017 - Edycja treści.

10-02-2016 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

27-02-2014 - Edycja treści.

15-02-2013 - Edycja treści.

05-02-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 660