Guziki

Przedmiot działalności i kompetencje

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi

  • ul. Karolewska 30/34, 90-561 Łódź
  • tel. 42 635 17 80, 42 661 11 52
  • fax: 42 635 17 85
  • e-mail: zss2@toya.net.pl

Przedmiot działania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi jest placówką prowadzącą działalność edukacyjną dla uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej wraz ze złożonymi współistniejącymi niepełnosprawnościami.

Przedmiot działania, cele i zadania Zespołu zawarte są w Statucie Zespołu  Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi.

Ocenianie, promowanie i egzaminowanie uczniów

odbywa się  zgodnie z Ustawą o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1534 z póź. zmianami)

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-11-2018 - Edycja treści.

14-02-2018 - Edycja treści.

11-10-2017 - Edycja treści.

10-02-2016 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 690