Guziki

Status prawny

Podstawa prawna

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

  1. Aktu założycielskiego – Uchwała Nr XIV/261/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
  2. Uchwały Nr XIII/158/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2003 r. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zmian nazwy publicznych gimnazjów specjalnych funkcjonujących w zespołach szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.
  3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)
  4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.)
  5. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
  6. Statutu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi (tekst ujednolicony) zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej   Nr 3/2015/2016 z dnia 11 listopada 2015 r.
  7. Zarządzeń Łódzkiego Kuratora Oświaty
  8. Zarządzeń Dyrektora Zespołu
  9. Regulaminów wewnętrznych Zespołu

Organem prowadzącym

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 jest Miasto Łódź.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny

jest Łódzki Kurator Oświaty.

Statut Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

06-11-2018 - Edycja treści.

14-02-2018 - Edycja treści.

13-12-2017 - Edycja treści.

26-01-2017 - Edycja treści.

10-02-2016 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

26-04-2014 - Edycja treści.

16-10-2013 - Edycja treści.

22-02-2013 - Edycja treści.

06-02-2012 - Edycja treści.

05-02-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 636