Guziki

Wewnątrzszkolne zasady oceniania

Ocenianie, promowanie i egzaminowanie uczniów

odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. 2015 poz.843 z późn. zmianami)

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-02-2016 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 512