Guziki

Tryb działania

Zespół Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi jest szkołą publiczną i działa na podstawie:

 1. Aktu założycielskiego – Uchwała Nr XIV/261/99 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 maja 1999 r. w sprawie aktu założycielskiego Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi przy ul. Karolewskiej 30/34
 2. Uchwały Nr XIII/158/03 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2003 r. Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 7 maja 2003 r. w sprawie zmian nazwy publicznych gimnazjów specjalnych funkcjonujących w zespołach szkół specjalnych oraz specjalnych ośrodkach szkolno – wychowawczych prowadzonych przez Miasto Łódź.
 3. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ((Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59)
  • Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60)
 4. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379 oraz z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.)
 5. Aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw
 6. Statutu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi (tekst ujednolicony) zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 5/2017/2017 z dnia 10.01.2017r.
 7. Zarządzeń Łódzkiego Kuratora Oświaty
 8. Zarządzeń Dyrektora Zespołu
 9. Regulaminów wewnętrznych Zespołu

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

11-10-2017 - Edycja treści.

26-01-2017 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 561