Guziki

Organizacja

ORGANIZACJA ZESPOŁU SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 2 W ŁODZI

Zespół Szkół Specjalnych nr 2 w Łodzi prowadzi działalność edukacyjną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie wraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi wchodzą:

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 90

 • oddział przedszkolny dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie przy Szkole Podstawowej Specjalnej Nr 90
 • oddziały rewalidacyjno-wychowawcze
 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Publiczne Gimnazjum Specjalne Nr 56

 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim
 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym

Szkoła Przysposabiająca do Pracy Nr 1

 • klasy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym lub znacznym wraz z występującymi sprzężeniami

Organami Zespołu Szkół Specjalnych Nr 2 w Łodzi są:

 1. Dyrektor Zespołu
 2. Rada Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

10-02-2016 - Edycja treści.

16-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

05-02-2012 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 676